Laden...

Volumeberekeningen

Opmeten van volumes

Hoeveel grond is er nodig om deze bouwput aan te vullen? Wat is het volume van de stock grind, zand of brekerspuin? Wat is het volume van dit bufferbekken of deze industriële opslagtank? Door middel van een volumeberekening bieden wij u een antwoord op alle soortgelijke vragen.

Op basis van een landmeetkundige opmeting creëren we een digitaal terreinmodel (DTM). Dit model kan vervolgens gebruikt worden voor:

  • Volumeberekeningen van bulkmaterialen zoals grond, brekersmateriaal, grind…
  • Hoogtemetingen en de aanmaak van hoogtekaarten
  • Aanmaak van lengteprofielen, dwarsprofielen en doorsnedes van het volume
  • 3D-visualisaties van de volumes