Laden...

Architectuurmetingen

Betrouwbare fundering voor het ontwerp

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Gaat u bijbouwen aan een bestaande woning?

Doormiddel van een architectuurmeting wordt de bestaande toestand van de gebouwen in kaart gebracht. In tegenstelling tot de oude bouwplannen, vormt een architectuurmeting met zekerheid een correcte weergave van de realiteit.

Afhankelijk van de opdracht en de geplande werken worden volgende elementen opgenomen: perceelsgrenzen, gevels en snedes, plattegronden, verhardingen, nutsvoorzieningen, beplantingen, hoogtepeilen in TAW…

De digitale plannen kunnen, in een gangbaar CAD-formaat, aan de architect worden afgeleverd om gebruikt te worden als betrouwbare fundering voor het ontwerp.