Laden...

GRB-metingen

Gestandaardiseerde opmetingen

Een GRB-meting is een opmeting die opgemeten is conform de bestekken van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Deze bestekken vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die het mogelijk maakt dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. Zo hanteert elke landmeter voor de opmeting van gegevens dezelfde terreinbenadering. Gevels, stoepranden, riooldeksels, palen en diverse aanvullende gegevens worden zo op een universele en dwingende manier opgenomen. De opmetingen zijn bovendien afgestemd op en conform met het GRB.

Tracémetingen voor de heraanleg van wegenis en/of riolering en as-builtmetingen worden veelal GRB-conform uitgevoerd.