Registratie plaatsbeschrijving

Registratie: eenvoudig en kosteloos

De plaatsbeschrijving bij huur moet vervolgens samen met het huurcontract geregistreerd worden. Dit huurcontract moet binnen de twee maanden na afsluitdatum geregistreerd worden. Indien het huurcontract reeds geregistreerd is en de plaatsbeschrijving niet, dan kan de plaatsbeschrijving achteraf alsnog geregistreerd worden.

Het aanbieden van de plaatsbeschrijving ter registratie kan gebeuren met de post, per email, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor, waar het verhuurde goed gelegen is. De gemakkelijkste manier is via het internet (MyRent).

De registratie van een plaatsbeschrijving bij huur is kosteloos en moet met samen met het geregistreerd huurcontract in twee exemplaren ter registratie voorgelegd worden.