GRB-conform as-builtplan

Een GRB-conform as-builtplan is een plan van de nieuw opgemeten toestand na beëindiging van de werken aan weg-, water- en/of spoorinfrastructuur conform de GRB-skeletspecificaties.

De GRB-skeletspecificaties zijn een standaard voor het uitvoeren van terrestrische opmetingen en zijn bovendien compatibel met de specificaties van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Op die manier zijn as-builtplannen gestandaardiseerd en compatibel met het GRB en kunnen ze snel en vlot ingepast worden in het GRB.

Door het gebruik van as-builtplannen voor de bijhouding van het GRB hanteren we het principe ‘eenmalige inwinning, meervoudig gebruik’. In het kader van de uitvoering van werken wordt er vandaag reeds een as-builtplan gevraagd bij de oplevering van de werken. Door het plan ook te gebruiken voor de actualisatie van het GRB kunnen dubbele opmetingen vermeden worden en op die manier kosten bespaard worden.

Het recupereren van as-builtplannen vormt een aanvulling op het centraal beheer van het GRB door Informatie Vlaanderen. Door as-builtplannen te integreren in het GRB wordt getracht de doorlooptijd tussen de uitvoering van de werken en het ter beschikking stellen van een actueel GRB zo kort mogelijk te houden.

Voor volgende types werken is het doorsturen van een as-builtplan verplicht:

  • Werken groter dan 50m² EN
  • Werken met impact op de gegevens uit het GRB EN
  • Werken die meerdere gewijzigde objecten omvatten

Er is geen verplichting in het aanleveren van as-builtplannen voor bijvoorbeeld::
  • Nieuwbouw/verbouwing van gebouwen
  • Aanleg van een individuele verkeersdrempel
  • Plaatsen van nieuwe verlichtingspalen in de straat